KONUK; "ÜRETENİN VE ÜRETİMİN YANINDAYIZ, TARLAYI DESTEKSİZ BIRAKMAYIZ"

Gıda ve tarım sektörünün öncü kuruluşu Konya Şeker, üretime devam ediyor ve üreticiyi desteksiz bırakmıyor. Umudunu toprağa bağlayan üreticiyi yalnız bırakmayan Konya Şeker, 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü de 36 Milyon 656 Bin Liralık nakdi avans dağıtıyor. Üreticilerin hesaplarına yatırılan nakdi avans ile birlikte Konya Şeker’in 2017-18 kampanya döneminde çiftçilere verdiği ayni ve nakdi avansın miktarı toplamda 202 Milyon 807 Bin Lira oldu.  


 
KONYA ŞEKER, ÇİFTÇİYİ YALNIZ BIRAKMIYOR
İstanbul Sanayi Odası verilerine göre gıda sektöründe ülkemizin en büyük 4’üncü sanayi kuruluşu olan Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker, sanayide elde ettiğini çiftçiye destek vermek için kullanıyor.
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de örnek alınan Konya Şeker’in kurduğu modelin en önemli ayağını üreticinin tarımsal üretim sürecinde desteklenmesi ve üreticinin bu süreçte finansman ve tarımsal girdi ihtiyacının karşılanması oluşturuyor. Bu çerçevede tarımsal üretim için tarlanın hazırlanması ile başlayıp hasada kadar üreticiye tarımsal üretimin her aşamasında düzenli aralıklarla ve üreticinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ayni ve nakdi avans dağıtımı gerçekleştiren Konya Şeker, 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü üreticilere toplam 36 Milyon 656 Bin Lira nakdi avans ödemesi gerçekleştiriyor.
2017-2018 kampanya döneminde, Konya Şeker, 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü gerçekleştirilen ödeme ile birlikte toplamda 202 Milyon 807 Bin Liralık avans ödemesi yapmış olacak.
Üreticilerin hesabına yatırılan nakit avans ile birlikte Konya Şeker, 2017-18 kampanya döneminde üreticiye tohum, gübre, ilaç, mazot ve nakdi avans olmak üzere toplamda 8 avans dağıtımı gerçekleştirmiş oluyor.
 
“DESTEK BİZDEN, GAYRET ÇİFTÇİDEN, BEREKET ALLAH’TAN”
Avans dağıtımı ile ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, açıklamasında şunları söyledi;
“Konya Şeker olarak biz üretimin her aşamasını destekliyoruz. Çünkü bu destek olmazsa çiftçi tarlada huzurlu çalışamaz ve üretim de randımanlı olmaz. Bizim ilk önceliğimiz tarlanın ekilmesidir. Üretici tohum, gübre, mazot, çapa, elektrik parasını denkleştiremezse tarlayı ekemez, ekse de bakımını yapamaz ya da üretmek için tefeciye teslim olur. Her iki durumda da ezilen üreticidir. Tarım dışı meseleler çiftçinin sırtında yük olmaya başladığı zaman üretimin sürekliliğini sağlamak imkânsız hale gelir. Üreticiyi ezdirmemenin, üretimde sürekliliği sağlamanın tek yolu üreticinin desteklenmesidir. Bizim üreticimiz, finansmanı düşünmemeli, yaptığımız planlamalar çerçevesinde bugüne kadar düşünmedi, düşünmeyecek de. Bizim üreticimiz daha iyi ürün, daha verimli üretim için çaba harcayacak. Biz üreticinin kafasının rahat, bileğinin güçlü olması için gayret gösteriyoruz. Tarladaki ürünün, elektrik parasına takılıp susuzluktan yanmaması, mazot yokluğuna takılıp bakımının yapılamaması, yevmiye parası bulunamadığı için çapalanamayıp otlara yenik düşmemesi için biz üreticilerimize destek oluyoruz. İçinde bulunduğumuz günler bir yandan pancarda tarlada işlerin sürdüğü öte yandan buğday ve arpada hasadın sürdüğü günler. Yani çiftçinin desteğe en çok ihtiyacının olduğu zaman bu zaman. Bizim Konya Şeker olarak üreticiye yaklaşımımızın formülü şudur; ihtiyaç anında üretenin yanında olmak. Ürüne ilk can suyu, tohum tarlaya atılınca verilir, bizim yaptığımız her destek üreticiye ve ürüne yeni bir can suyudur. Onlar eksinler, onlar üretsinler, bu can suyu hiç kesilmeyecek. Üretenin ve üretimin arkasındayız, destekçisiyiz. Destek bizden, gayret çiftçiden, bereket Allah’tan…”
 
KONUK: ÜRETİCİYİ NAMERDE MUHTAÇ ETMİYORUZ
Çiftçiye verilen avanslarla tarladaki maliyetlerin aşağı çekildiğini ve üreticinin namerde muhtaç edilmediğini vurgulayan Başkan Recep Konuk, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bölgeye kazandırılan yatırımlar kadar önemli olan husus, tarladaki üretimi kolaylaştırmak ve üretime destek olmaktır. O nedenle de pancar tohumu henüz tarlaya atılmadan üreticimizi hem tarlada kullanacağı girdilerle, hem de tarlada ürün büyürken hasada kadar nakdi ve ayni avanslarla destekliyoruz. Yani onları tarlada yalnız bırakmıyoruz. Konya Şeker, üretime verdiği destekle Konya Ovası’nda üreten herkesi daha çok üretmek konusunda cesaretlendirdiğini de, üreticinin sırtından yük aldığını da biliyor. Onun için de Konya Şeker, eldeki imkânları zorlayarak üreticiyi tarlaya tohum düşmeden desteklemeye başlıyor ve bu desteğini hasada kadar aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki üretimin hem miktar hem çeşit olarak artmasının daha çok tesis ve daha çok destek ile mümkün olduğunu biliyoruz. Tarla ne kadar bereketlenirse çiftçinin yüzü o kadar güler, tarla, tapan, ahır ne kadar çok üretirse üreticinin hanesi o kadar çok zenginleşir. Bizim işimiz köyde, şehirde, ülkemizin dört bir köşesinde ve her hanesinde huzur ve refahı sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Bizim herkesten ve her şirketten farkımız, halden anlamamızdır. Biz hayatın içinde ve halden anlayan bir şirketiz.”
 
Konya Şeker’in avanslarının bölge ekonomisini de canlandırdığını ifade eden Başkan Konuk, “Konya’da üretici güçlendikçe, sosyal hayatta zenginleşmektedir. Bizim desteklerimiz bu çerçeveden baktığımızda sadece bağın bahçenin, tarlanın tapanın, ağılın ahırın değil çarşının pazarın da canlanmasına vesile olmaktadır” dedi.