Konuk; Şiarımız Sürekli Eğitim, Nitelikli Üretim


Tarım sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan ve bu alanda hem Türkiye’de hem de dünyada örnek gösterilen Konya Şeker, ekim döneminde de çiftçileri yalnız bırakmıyor. Tohum ve toprağın ihtiyaç duyduğu gıdalar, rekoltesi ve kalitesi yüksek mahsul için neler yapılacağı ve haşerelerle nasıl mücadele edileceği gibi konular uzmanlar tarafından uygulamalı olarak tarlada çiftçiye anlatılıyor. Bu kapsamda pancar ekiminin yoğun bir şekilde gerçekleştiği Konya merkez ile Çumra, Kulu, Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli ve Altınekin olmak üzere 7 farklı bölgede Konya Şeker tarafından düzenlenen çiftçilere yönelik eğitim programları devam ediyor.


 
KONYA ŞEKER, EKİM DÖNEMİNDE DE ÇİFTÇİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Ayni ve nakdi destekleriyle çiftçiyi tefeciye muhtaç etmeyen Konya Şeker, üreticinin daha çok kazanması ve kaynakların verimli kullanılması için de eğitim programları düzenliyor. Bu yılda pancar ekiminin yoğun bir şekilde yapıldığı Konya merkez, Çumra, Kulu, Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli ve Altınekin’deki çiftçiler tohum ve toprağın ihtiyaç duyduğu gıdalar, rekoltesi ve kalitesi yüksek mahsul için neler yapılacağı ve haşerelerle nasıl mücadele edileceği gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirildi. Uzmanları dikkatli bir şekilde dinleyen ve merak ettiği konuları soran çiftçiler, kendilerine böyle bir imkânı sunan Konya Şeker’e ve AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür ettiler. Özellikle zirai faaliyetlerin olmadığı kış aylarında yoğun şekilde gerçekleştirilen eğitim programları pancar söküm dönemine kadar üretim aşamasındaki periyotlar dikkate alınarak ihtiyaç bazlı devam edecek.


 
235 KÖYDE 700 EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI

Üretici ortaklarının tarımsal üretimde elde ettiği verimi artırmayı hedefleyen Konya Şeker, tohum, ilaç, gübre ve sulama gibi konularda çiftçileri bilgilendirmek için eğitim programları düzenliyor. Bu çerçevede her yıl periyodik olarak köylerde eğitim toplantıları yapılıyor. 2017 yılının ocak ayında başlayan eğitim programı çerçevesinde bu güne kadar 235 köyde 700 toplantı gerçekleştiren Konya Şeker Ziraat Birimi, tarlalarda 700 uygulamalı eğitim verdi. Tarımın bilimsel metotlarla yapılmasını ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaşmasını sağlamak için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesiyle işbirliği de gerçekleştiren Konya Şeker, bu çerçevede Bölgede yaygın şekilde ziraatı yapılan ürünlere yönelik 1 kitap ile şeker pancarı, kanola,  patates, ayçiçeği, fasulye tarımına yönelik 12.000 adet Çiftçi Üretim El Rehberinin üreticilere ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdi. Patates tarımı, şeker pancarı tarımı, kanola yetiştiriciliği, patateste gübreleme, şeker pancarında kaliteye etki eden faktörler gibi konularda da 5 farklı broşür hazırlayan Konya Şeker, bu broşürleri de söz konusu ürünleri üreten çiftçilerle buluşturdu.


 
“TOPRAKLAR HEPİMİZİN SAHİP ÇIKALIM”
Konya Şeker Ziraat Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından üreticilerle yapılan toplantılarda şeker pancarı başta olmak üzere bölge çiftçisinin üretimini gerçekleştirdiği bütün ürünlerle ilgili ekimden hasada kadar tarlada karşılaştığı tüm sorunlara yönelik bilgilendirme yapılırken, arazide verilen uygulamalı eğitimlerde ise özellikle şeker pancarı üretiminde geçtiğimiz yıllarda karşılaşılan hastalıklar ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Uygulamalı eğitimlerde sulama, ilaçlama, gübre kullanımı gibi konuların yanı sıra cercospora hastalığı ve küskütle mücadele konusuna dikkat çekildi.Yapılan eğitim faaliyetlerini yakından takip eden ve eğitim programına katılan ekiplerin hazırladığı haftalık raporları inceleyerek eğitim faaliyetlerinde yoğunlaşılacak konular konusunda Konya Şeker Ziraat Birimini yönlendiren ve Ziraat Birimi ile eğitim programı konusunda her ay düzenli toplantılar gerçekleştiren AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, eğitim faaliyetleri ile ilgili yaptığı kısa değerlendirmede eğitimin biri önleyici biri geliştirici iki amacının olduğunu söyledi. Verdikleri hem teorik hem de pratik eğitimle geçmişte bir yandan tarımsal üretimde karşılaşılan ve üreticinin ürün kaybetmesine neden olan olumsuzlukların önüne nasıl geçilebileceği konusunda üreticilerle tecrübe paylaşımında bulunduklarını belirten Başkan Recep Konuk, yeni tarım teknikleri ve metotları konusunda üreticileri bilgilendirdiklerini belirterek “biz sürekli eğitimle üreticimizin daha nitelikli ve daha çok üretmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim topraklarımız kıymetlidir.Bu toprakların bir santimetre karesindeki tek bir tohumun bile basit bir önlemle önüne geçebileceğimiz bir hastalık nedeniyle boş kalmasına, basit bir hatırlatma ile bir veya birkaç kilo fazla üretilebilecekken o birkaç kiloların birikip ovada onlarca yüzlerce ton eksik üretime sebep olmasına bizim gönlümüz razı olmadığı, olmayacağı için bu eğitimleri ısrarla yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, bizim üreticimizin daha kaliteli ve daha çok üretmesiyle cebine girecek her fazla para Türkiye’nin kazancıdır, ülkemizin kazancıdır, milletimizin kazancıdır. O nedenle biz nasıl tarlaya tohum düşmeden önce tarlada ekimden hasada kadar çiftçimizin yanında oluyorsak, kış aylarında da onları daha verimli ve daha kaliteli üretebilmesi için yalnız bırakmıyoruz. Bunu bir nevi antrenmana hatta taktik hazırlığa benzetebiliriz. Eğer kışın bu antrenmanı yapmazsak baharda, yazda ve güzde arazide alacağımız netice parlak olmaz. O nedenle biz antrenmanımızı kışın iyi yapmaya, taktiği iyi belirlemeye çalışıyoruz ki hasatta üreticinin yüzü gülsün” dedi.