KONUK: REKOR BÖYLE KIRILIR; KONYA ŞEKER PANCAR ÜRETİCİSİNE 741 MİLYON TL PANCAR PARASI ÖDÜYOR, 1,4 MİLYAR TL’LİK PANCAR BEDELİ ÖDEMESİ TAMAMLANDIKonya Şeker, 2020-21 Kampanya Döneminde 15.047 üreticiye sözleşmeli ekimini yaptırdığı ve teslim almadan avans ödemeleriyle toplam tutarının yaklaşık yarısının ödemesini gerçekleştirdiği, pancar bedellerinin kalan bakiyesinin de ödemesine 26.03.2021 Cuma günü 17:00 itibarıyla başlıyor. Pandeminin sebep olduğu ve özellikle kafe, pastane, otel ve lokantaların hizmet sunamaması nedeniyle şekerin toplu tüketiminin etkilenmesi, şeker ticaretinde vadelerin uzaması nedeniyle nakit akışını etkileyen olumsuz ekonomik koşullara rağmen Konya Şeker’in yıllardır uyguladığı pancar bedeli ödeme takviminin bu sene de uygulandığını, geçen sene olduğu gibi yine mart ayında ödemenin üreticilere yapılacağını belirten Konya Şeker yetkilileri konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan üreticiye 2020 yılının şubat ayından bu yana ödenen avanslar düşüldükten sonra kalan 741 Milyon 455 Bin TL tutarındaki pancar bedeli ödemesine başlanacağı ve yapılacak ödemeyle birlikte pancar bedeli ödemesinin tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada yer alan bilgilere göre Konya Şeker, 2020-21 Kampanya döneminde üreticiden 3 Milyon 760 Bin 162 Ton şeker pancarı alımı gerçekleştirdi. Pancar parası ödemesine pancarı teslim almadan avans ödemeleri ile başlayan Konya Şeker, üreticisine 699 Milyon 266 Bin TL ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştirerek, pancar çiftçisini ekimden, çapaya, sulamadan hasada kadar uzanan 10 aylık süreçte hasat öncesi finansman desteği sağladı. Konya Şeker yetkililerinin pancar parası ödemesinin tamamlanmasına dair yaptığı açıklama 
üzerine kısa bir değerlendirme yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk “Konya Şeker’in bir geleneği var. Pancar tohumu tarlaya düşmeden üreticiyi desteklemeye başlar, son pancar işlenip, onun şekeri de ambara girip fabrikadaki iş biter bitmez de pancar parası ödemesini tamamlar. Bu sene de bu gelenek değişmedi. Konya Şeker, Şubat 2020’de ilk avans desteğini yaptı hasada kadar üreticinin finansman yükünü verdiği avanslarla hafifletti, şimdi de 741 Milyon 455 Bin TL’yi ödeyip pancar parası ödemesini tamamladı ve bu ödeme ile birlikte pancar üreticisine ödeyeceği 1 Milyar 433 Milyon 660 Bin 750 TL’yi tamamlayacak. Pancar emekle yetişir, o emeğin kıymetini üretici ile etle tırnak gibi olanlar bilir, Konya Şeker o gayretin hakkını günü gününe verir” dedi.

 
Konya Şeker’den yapılan açıklamada sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan 15.047 üreticiye Nisan ayından bu yana ödenen avanslar düşüldükten sonra kalan 741 Milyon 455 Bin TL tutarındaki pancar bedeli ödemesine 26.03.2021 Cuma günü 17:00 itibarıyla başlıyor ve yapılacak ödemeyle birlikte 2020-21 Kampanya dönemi pancar bedeli ödemesinin tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada yer alan bilgilere göre Konya Şeker, bu kampanya döneminde üreticiden 3 Milyon 760 Bin 162 Ton şeker pancarı alımı gerçekleştirdi. Pancar parası ödemesine pancarı teslim almadan avans ödemeleri ile başlayan Konya Şeker, üreticisine 699 Milyon 266 Bin TL ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştirdi bunu da 8 bölge ve 222 köydeki 14 Bin 886 sözleşmeli üreticiye 502 Bin 614 dekarlık alanda şeker pancarı ürettiren Konya Şeker, pancar tesliminde 36 kantar ve 66 boşaltma makinası ile 7 gün 24 saat pancar alımı gerçekleştirdi. Üretim alanlarına kurduğu kantarlardan pancarı teslim alarak üreticisinin işini kolaylaştıran, bununla da üreticinin zaman ve para tasarrufu yapmasını sağlayan Konya Şeker’in kantarlarda alımını gerçekleştirdiği pancarların fabrikalara nakli için kantarlardan her iki fabrikaya 413 Bin 835 Kamyon seferi yapıldı.

Kampanya süresi 145 gün olurken Konya Şeker’in ekim sahasında dekarda ortalama 7 Bin 481 Kg pancar hasat edildi ve Konya Şeker Fabrikası günlük 10 Bin Ton, Çumra Şeker Fabrikası ise 18 Bin Ton pancar işledi.
Çumra Şeker Entegre Tesislerinde pancarın yan ürünlerini de işleyen Konya Şeker, 486.600 Tonluk şeker üretiminin yanı sıra melas, küspe, yem, biyoetanol, kuru buz gibi yan ürünler ile sıvı şeker, arı yemi gibi ürünlerin üretimini de bu süreçte gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi açısından stratejik bir ürün haline gelen dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılan etil alkolün de üretimini gerçekleştiren Konya Şeker, bu çerçevede ülkemizin etil alkol ithalatına ihtiyaç duymaması için yeter miktarda hammaddeyi de söz konusu üretim için ayırdı.

 
PANCAR EMEKLE YETİŞİR, O EMEĞİN KIYMETİNİ ÜRETİCİ İLE ETLE TIRNAK GİBİ OLAN KONYA ŞEKER BİLİR
 
Konya Şeker yetkilerinin pancar parası ödemesinin tamamlanmasına dair yaptığı açıklama üzerine kısa bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk “Konya Şeker’in bir geleneği var. Pancar tohumu tarlaya düşmeden üreticiyi desteklemeye başlar, son pancar işlenip, onun şekeri de ambara girip fabrikadaki iş biter bitmez de pancar parası ödemesini tamamlar. Bu sene de bu gelenek değişmedi. Konya Şeker, şimdi de 741 Milyon 455 Bin TL’yi ödeyip pancar parası ödemesini tamamladı. Pandemi nedeniyle ekonominin yavaşladığı, hemen hemen bir yıldır kafelerin, lokantaların, pastanelerin, otellerin kısaca şekerin toplu tüketiminin olduğu yerlerin yılın yarısından fazlasını kapalı geçirdiği, dolayısıyla şekerin toplu satışının azaldığı, şeker ticaretinde vadelerin uzadığı bir dönemde, yani nakit akışını etkileyen olumsuz şartlara rağmen Konya Şeker, 26.03.2021 Cuma 17:00’den sonra yapılacak ödeme ile birlikte toplamda pancar üreticisine 1 Milyar 433 Milyon 660 Bin 750 TL’lik pancar bedeli ödemesini tamamladı. Pancar emekle yetişir, o emeğin kıymetini üretici ile etle tırnak gibi olanlar bilir, Konya Şeker o gayretin hakkını günü gününe verir” dedi.
Konya Şeker’in tarımsal ürün ile ilgili verilerinin hem Kooperatifi hem de pancar üreticisini yakından ilgilendirdiğini ve o verilerdeki artış ve azalışların gelecek yılın ürün kalitesi için her yıl istisnasız Konya Şeker Ziraat Birimi ve Kooperatif yönetimiyle masaya yatırılıp değerlendirildiğini söyleyen Başkan Recep Konuk şunları söyledi;


“Her kampanya döneminin sonunda dekara alınan ortalama tonajından, ortalama polar oranına, iklim etkisinden tohum seçimine, tohumun ekim zamanından sulama ve gübredeki zamanlamaya kadar her detay fabrikaların üretim verileri ve kantarlardan alınan analiz sonuçlarını Kooperatifimiz ve Konya Şeker’in ilgili birimleri ile tüm teferruatlarına kadar inceliyoruz. Artışları, azalışları bölge ve üretici bazlı değerlendirip sebeplerini tespit edip, doğruları yaygınlaştırıyor, geliştiriyor, görülen aksaklıkları temizliyoruz. Bu gayretin sebebi her sene bir önceki seneye göre üreticimizin, dekardan daha çok pancar tonajı alabilmesi, ürettiği pancarın da polar oranının daha yüksek olması ve polar pirimi ile üreticimizin pancarını daha kıymetli hale getirmek içindir. Nitekim bu gayretin sonucunu üretim rakamları net şekilde ortaya koyuyor. Mesela 2020-21 Kampanya Döneminde Türkiye genelinde dekara alınan şeker pancarı miktarı 6.850 Kg olurken, Konya Şeker hinterlandında bu rakam 7 Bin 481 Kg olarak gerçekleşti. Keza Türkiye genelinde polar ortalaması 16,40 – 16,52 olurken, Konya Şeker hinterlandında polar ortalaması 17,31 olarak gerçekleşti. Yıllardır sürdürülen ve tarımsal üretimi şekillendiren, yönlendiren bu titiz çalışma Konya Şeker çiftçisini sadece Türkiye’de değil dünyada da birkaç adım öne çıkardı. Bunu ben söylemiyorum, Tarım Bakanlığı’nın Şeker Pancarı Ürün Raporu söylüyor. Şeker pancarında dekara alınan tonajda dünya ortalaması 5 Bin 715 Kg, önemli şeker pancarı üreticisi ülkelerden Almanya’da dekara alınan ürün 6 Bin 328 Kg., İngiltere’de 6 Bin 672 Kg, Polonya’da 5 Bin 986 Kg, ABD’de 6 Bin 783 Kg, Rusya’da 3 Bin 805 Kg ve dekara alınan tonajda Konyalı üretici tüm dünyadaki pancar üreticilerine göre dekarda yaklaşık %31, Alman çiftçisine göre %18, İngiliz üreticiye göre %12, Lehlere göre % 25, Amerikalı bir çiftlik sahibine göre %10,3 ve bir Rus çiftçisine göre %96,6 daha fazla ürün almayı başardı. Sadece Fransa dekara 8 Bin 156 Kg ürün ile Konya ortalamasının bir tık üstünde. Benzer durum polar için de geçerlidir. Biz bu rakamları yani üreticimizin dekardan hem daha yüksek tonajda hem de daha yüksek polarlı şeker pancarı almasını niçin önemsiyor ve her sene bunu bir tık daha yukarı çekmeye çalışıyoruz? Bunun sebebi üreticimizin daha az araziden daha çok verim almasını sağlayarak, verim sayesinde kazandığı arazi miktarını da değerlendirmesini sağlayıp gelirini arttırmak, motorin, sulama, çapa vb. masraflarını azaltmak içindir. Biz üreticimizin daha az arazide daha nitelikli ürün üreterek daha çok para kazanmasını en az ürün fiyatı kadar önemli görüyor ve önemsiyoruz. Her ne kadar bu tür çalışmalar alt yapı yatırımları gibi görünmeyen hizmetler ise de uzun vadeli sürdürülen bu ve bunun gibi verime yönelik çalışmaların kimse doğrudan fark etmese de hem çiftçinin doğrudan gelirine hem de ülke ekonomisine katkısı doğrudan desteklerden daha yüksektir ve daha kalıcıdır.”

Şeker pancarı sadece şeker pancarı değildir ifadeleriyle değerlendirmesini sürdüren Başkan Konuk “bugün herkesin mutabık kaldığı sözleşmeli tarımın belki de hiç problemsiz uygulandığı en çok deneyime sahip olduğumuz tek ürün şeker pancarıdır. Uygulanan bu planlı üretim ülkemizde ve dünyada tarımın en nadide uygulamasıdır. Entansif yani teknik tarımın kuvveden fiile geçmiş halidir şeker pancarı üretimi. Fabrikaların ziraat birimleriyle iç içe üretilen bölgesel istisnalar hariç ülkemiz genelinde üretilen tek ürün şeker pancarıdır. Birçok üründe üretici tek başınadır ve verim arttıracak tedbirleri kendisi almak durumundadır. Bu açıdan bakıldığında sözleşmeli, planlı ve entansif tarım için Şeker Fabrikaları okul, şeker pancarı üreticisi usta öğreticidir. Şeker pancarının önemi sadece üretim sürecinin ülkemizde en oturmuş ürün olmasından da ibaret değildir. Şeker pancarı gıda sanayimizin de hayvancılığın da taşıyıcı kolonudur. Konya için şeker pancarının bir önemi daha vardır. Konya Şeker’in uyguladığı avans sistemiyle Konya çiftçisi için diğer ürünlerin üretimi açısından da hayati önemdedir. Konya’da bir söz vardır; guru guru kurbanın olayım. Yani lafla önemsemek yetmez. Önemliyse dille söylediğini elinle de eyleminle de yapacaksın. Konya Şeker’in farkı da zaten buradadır. Hatta söylemez yapar. Mesela; kredi faizlerinin %26’ları gördüğü, mevduat faizlerinin %19’lara ulaştığı, pandemi nedeniyle ticarette vadelerin uzadığı, şekerin toplu tüketildiği yeme içme sektöründe işletmelerin kesintili ve ağır aksak çalıştığı yani şeker satışının yavaşladığı satılanın da tahsilatının geciktiği bir dönemde parayı erken ödeme maliyetinin hesaplarını yapmadan, üreticimizin finansman yükünü hafifletmek için avanstan hiç kısmadık. Yani başkaları gibi hesabi davranmadık hasbi davrandık. Avanstan kısıp paradan para kazanıp ürün fiyatına 3-5 ilave yapalım demedik. Konya Şeker ve Çumra Şeker Fabrikalarındaki kampanya döneminin biter bitmez avanslar düşüldükten sonra kalan ürün bedelini hemen ödemek için harekete geçtik. Hangi koşullarda ödüyoruz bunu? Pandeminin yavaşlattığı ekonomik koşulların iyice ağırlaştığı bir dönemde ödüyoruz. Hem üreticimize her yıl yaptığımız dönemde pancar bedeli ödemesini yapıyor, hem de Konya Şeker’e özel ödemeler ilave edildiğinde ortalamada en iyi pancar parasını ödüyoruz. Konya Şeker bu parayı üreticimize ödüyor ama üreticimizin aldığı bu para sadece üretimin sürekliliğini sağlamıyor, aynı zamanda çarşımıza, pazarımıza da can suyu oluyor. Konya Şeker aslında sadece üretimin üreticinin değil, bölge ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor. Üretimin, üreticinin güvencesi olmuş. Peki, bunu niye yapmış, bunu niye yapıyor? Konya'da bir çiftçi kooperatifi nam olsun diye mi bu kadar parayı üreticiye aktarıyor? Elbette değil. Bizim ilkemiz şudur, bu toprakların çocukları bu zengin toprakların fukara bekçileri olmayacaklar, üretecekler, ürettikleri değerli olacak, bütün dünyaya satılacak, dünyanın zenginliğinden hak ettikleri payı alacaklar. Bakış açımız budur" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.