KONUK: İSTİKLAL MARŞI, TARİHİ YÜRÜYÜŞÜMÜZE REHBERLİK EDECEK  

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Konuk, İstiklal Marşı’nın, milletimizin hür yaşama iradesinin mısralara dökülmüş hali olduğunu vurguladı.


 
12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yıldönümü dolayısıyla AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, bir mesaj yayınladı.
Mesajına, “Milli şiirler, cihanın en maruf olan şiirleri, halk hareketleri arasından doğmuş olan şiirlerdir.”
Açıklamasına, “Şiirler iki türlüdür; ya hislerin mâkesidir, yahut derin veyahut ağlatıcı bir ruhun, ağlatıcı bir galeyanın aksidir. Şiir bu iki şekil üzerine doğarsa makbul ve muteberdir. Dünyada o şiirlerdir ki halk arasında yaşar. Ya yüksek ve bedii bir histen doğar, ya muhrik bir heyecandan doğar” şeklindeki 12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi’nde İstiklal Marşı’nın kabul edildiği oturumda yapılan konuşmayla başlayan Başkan Recep Konuk, “İstiklal Marşı’mız, Türk milletinin hür yaşama azim ve kararlılığının mısralarla ifadesidir” dedi.
 
“HENÜZ KAZANILMAMIŞ ZAFERE İNANÇTIR İSTİKLAL MARŞI”
İstiklal Marşı’nın; Yemen’de, Galiçya’da, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de onlarca cephede milyonlarca gencini şahadete uğurlayan, zenginlikleri yağmalanan, son sığınak noktası Anadolu’ya ve istiklaline göz dikilen yorgun bir milletin yeniden istiklal ve hür yaşama iradesinin mısralara dökülmüş hali olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Henüz kazanılmamış zafere inançtır, İstiklal Marşı. Anadolu’da tüten son ocağa, alınan son nefese kadar, istiklal elde edilinceye ve hürriyet kazanılıncaya kadar mücadele azminin ifadesi ve Türk milletinin vatanına ve hürriyetine göz dikenlerle mücadelede kararlılığının ilanıdır, İstiklal Marşı.
İstiklal Marşı’nın her harfi, her hecesi, her kelimesi, her satırı Çanakkale’de, Samsun’da, İnönü’de, Erzurum’da, Sivas’ta, Sakarya’da, Afyon’da, Kocatepe’de, Dumlupınar’da, İzmir’de kısaca tüm Anadolu’da yazılmıştır. İstiklal Marşı’nın yazanı Mehmet Akif, yazdıranı milletimizin bizatihi kendisidir. Bir milletin verdiği mücadelenin destanıdır İstiklal Marşı, kazanılacak zafere ve istiklale imanın mısralara yansımasıdır İstiklal Marşı. Onun için İstiklal Marşı sadece geçmişe övgü değil, millet hissiyatının, milletin geleceğe olan inancının, geleceğe olan imanının, mısralardaki ifadesidir” şeklinde konuştu.
 
“İSTİKLAL MARŞI, MİLLETİMİZİN TARİHİ YÜRÜYÜŞÜNE REHBERLİK EDECEK”
İstiklal Marşı’nın Millet Meclisinde alkış ve dualarla kabul edilişinin üzerinden 96 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Konuk, “geçen zaman, 1921’de istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un millet hissiyatına tercüman olan mısralarında zikredilen ilkeler ve değerleri, millet hissiyatında ne eskitmiş ne de yıpratmıştır, aksine daha da kuvvetlendirmiş, millet hayatında daha da pekiştirmiştir. O mısralarda tüm unsurlarıyla milletimizin tevhid ruhu, ortak yaşama iradesi, kederde ve kıvançta birlik olma kararlılığı vardır. O mısralarda zikredilen ilkeler ve değerler bugün de yol göstericidir, yarınlarda da millet hissiyatının ortak ifadesi olacak ve milletimizin tarihi yürüyüşüne rehberlik edecektir. Dün nasıl o inanç zaferle taçlandıysa, hem bugün içinden geçtiğimiz zorlu süreçlerde hem de yarın önümüze çıkacak zorluklarda rehberimiz İstiklal Marşı’mızla nesilden nesile aktarılan ve milli karakterimiz olan, karşılığını istiklal-i tamda bulan his ve duygu birliğidir.  Biz millet olarak tayin ettiği istikameti İstiklal Marşı ile dosta düşmana ilan eden, son sözünü de savaş meydanlarında bedel ödeye ödeye o istikametteki istiklal hedefine ulaşarak söylemiş bir milletiz” ifadelerini kullandı.
 
“İSTİKLAL MARŞIMIZIN TAŞIDIĞI MİLLİ HİS İLELEBET YAŞAYACAK”
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,  mesajına şu cümlelerle tamamladı:
“Yakın ve uzak geçmişte neyle perdelenirse perdelensin istiklalini hedef alan her oyunu bozan milletimiz, 15 Temmuz’da bir kez daha istiklaline ve istikbaline kast eden karanlık odakların maşalarını kararlılığı ve cesareti ile hüsrana uğratmış, ülkemizin hem bugününe hem geleceğine mührünü vurmuştur. Milletimizin o gün istiklaline sıkı sıkıya sahip çıkarken sergilediği irade ve kararlılığın 1921 yılının 12 Mart’ında sergilenen irade ve kararlılıktan farkı yoktur. O kararlılık, o irade, o his ve o duygu birliğini onlarca yıl sonra bile diri tutan hiç şüphesiz İstiklal Marşı’nın mısralarında da kendini gösteren ve nesilden nesile aktarmayı başardığımız ortak hasletlerimizdir. İnancımız o dur ki, sadece kâğıtlara değil, milletin gönlüne yazılan ve milletimizin gönlüne nakşeden İstiklal Marşı’mızın taşıdığı milli his, duygu ve değerler manzumesi ilelebet bu topraklarda ve milletimizin her ferdince yaşayacak ve yaşatılacaktır.  
Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı’mızın kabulünün 96’ıncı yıldönümünü kutluyor, bu vesileyle milletimizin ruh haline tercüman olup, istiklal ve istikbale inancımızı mısralarla ifade eden ve o ruh ile heyecanı milletimizin gönlüne nakşederek tarihimizle ve birbirimizle kopmaz bir bağ kuran milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Türk milletinin hür yaşama iradesinin tesisi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum.”