KGTÜ’DE 2018-2019 STRATEJİ BELİRLEME TOPLANTISI YAPILDI

Konya Gıda ve Tarım Üniversitenin 2018-2019 Yılı Strateji Belirleme Toplantısı, Kurucu Başkan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk başkanlığında gerçekleştirildi.
Kuruluş aşamasını tamamlayan üniversitenin artık gıda ve tarım teknolojilerine yön verebilecek bir noktaya geldiğine dikkat çekilen toplantıda, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin dünya seviyesinde laboratuvarlara sahip olduğu da ifade edildi.


 
KGTÜ, KISA ZAMANDA BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDETTİ
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Strateji Belirleme Toplantısını Konya Şeker’in Çumra Kampüsünde yaptı. Kurucu Başkan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Mütevelli Heyet Başkan Vekilleri, Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Akademisyenler, KGTÜ Ar-GE personeli ile Anadolu Birlik Holdingin İcra Kurulu Üyeleri ve Anadolu Birlik Holdingin fabrika ve tesislerindeki üst düzey yöneticiler katıldı.  Başkan Recep Konuk’un açılış konuşmasından sonra Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır ve Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş tarafından kuruluşundan itibaren üniversitenin faaliyetleri, yürütülen projeler ile eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri konulardaki gelecek planları hakkında bilgi verildi.
Toplantıda üniversite öğretim üyelerinden oluşan proje gruplarından bilgi alan Recep Konuk;
Artık teknoloji transfer eden değil teknoloji üreten bir alt yapının kurulma aşamasına evrildiğimizi görüyorum diyerek; Pancar Ekicileri Kooperatifi teşkilatlanması ile “gıda güvenliği”nin teminat altına alındığını, Konya Şeker-ABH bünyesindeki gıda ve tarım alanında üretim yapan 45 tesis ile “güvenilir gıdayı” TORKU markası ile pazara sunduklarını üniversite ile de gelişmedeki eksiğimiz olan son teknolojiye zamanında hatta bazen en erken kavuşma güvencesini sağlayacaklarını dile getirdi.
 
KGTÜ İLE BİLGİYİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kurucu Başkanı, AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin bilgiyi ürüne dönüştüren bir üniversite olduğunu dile getirdi ve “Torku’nun marka değeri çok kıymetli. Çiftçi iştiraki olan Konya Şeker’in markası olan Torku’nun doğduran 60, dolaylı 100 ülkeye ihracatı yapılmaktadır. Entegre üretim tesisi sayesinde ürün ve faaliyet alanı çeşitliliğini artırmış, aldığı bu kararla ithalatı engelleyecek ve birçoğunu da ithalattan ihracata dönüştürecek bir sistem kurmuştur. Buna en büyük örnek Ayçiçek üretimidir. Konya’da Ayçiçek üretimi yıllık ortalama 40 bin tonu bulmazken bizim kurduğumuz tesislerle bugün 400 bin tonlara ulaşmıştır ve yağlık tohum ithalatı büyük ölçüde önlenmiştir.Panagro yatırımı ile et ve süt üretimi sistemli bir şekilde yapılır hale gelmiştir. Açığa üretim engellenmiş, sözleşmeli üretim sayesinde planlı üretim sağlanmış, üretim gücü optimal düzeye ulaşmıştır. Konya Şeker’in uyguladığı bütün sistemlerle biyoekonomik sistem verimli hale gelmiştir, üretimin sürekliliği sağlanmıştır. Biz göreve geldiğimizde bir fabrikamız vardı, biz bu fabrikadan 45 tesis çıkarttık, üretmeyi öğrendik, Torku markasını oluşturduk, ürettiklerimizi Torku markası ile dünyaya satmaya başladık ama bir eksiklik gördük; o da yurt dışından teknoloji transferi için hem büyük miktarlarda kaynak aktarmak durumunda kalacağız hem de maalesef teknolojik olarak dışa bağımlılığımız sürecek.  İşte bu noktada teknolojik olarak dışa bağımlılığımızı azaltmak, gıda ve tarım alanında yerli ve milli teknolojiyi üretebilmek amacıyla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini kurma kararı aldık ve yurt içi ve özellikle de yurt dışındaki yoğun çalışmalar neticesinde üniversitemizi kurduk. Bugün üniversitemiz kuruluş aşamasını tamamlamıştır, artık ileriye bakma vakti gelmiştir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bilinçli olarak gıda ve tarım üniversitesi alanında ihtisaslaşmıştır. Zira biz Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile bilgiyi ürüne dönüştüreceğiz, hocalarımız bunu başaracaklar” diye konuştu.


 
KGTÜ, TARIMIN GELECEĞİ İÇİN BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETECEK
Tarladan sofraya olan hattı tamamladıklarını da aktaran Başkan Recep Konuk, “artık bu hattın sağlıklı işlemesini tamamlayacak bilişim teknolojilerini oluşturmamız, teknolojiyi gıda ve tarımla buluşturmamız, bu sistemi oluşturacak bilgiyi üretmemiz gerekiyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi sadece Konya havzasında değil bütün Türkiye’de tarımın, üretimin, gıdanın sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak bilgiyi üretecektir” şeklinde konuştu.
 
GIDA VE TARIMDA REFERANS BİR KURUM OLDUK
Konya Şeker’in asıl işinin şeker üretimi olmasına rağmen, ülkemizin kalkınması için büyük projeler yürüttüğünü de vurgulayan Konya Şeker’in ürünlerini her kesimin tüketebileceğini belirten AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “biz çiftçilerimizin refahına katkı yapmak için enerji sektörüne de girdik, 45 tesis kurduk. Böylece hem çiftçimizin geliri arttı, hem de ülkemizde gıda ve tarımda referans bir kurum olduk. Bunun sürdürülebilirliği ise milli ve yerli teknolojinin üretilmesine bağlıdır. Bu vizyonla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini kurduk. Konya Şeker nasıl zirai ve endüstriyel üretimde referans bir kurum olmuşsa, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi de bu alandaki bilgi ve teknolojinin üretiminde referans bir kurum olmayı hedeflemektedir” dedi
 
KGTÜ, ÇİFTÇİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK PROJELER ÜRETİYOR
Önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projelerin ele alındığı toplantıda, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin bilgi ve teknolojiye yön verecek bir üniversite olacağı ifade edildi. Bu çerçevede Türkiye’nin gıda ve tarım ile bu alanlarla ilişkili sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknoloji konularında öncelikler belirlenerek adımların atılması kararlaştırıldı. Türkiye’nin gıda ve tarımda kısa, orta ve uzun vadelerde ne tür politikaya ihtiyaç duyduğu, üretilecek stratejik ürünler gibi konular değerlendirildi. Toplantıda, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin sadece gıda ve tarım alanında işlevi olan bir üniversite olmadığı, bilişim teknolojileri alanlarında da çalışmalar yapılacağı, özellikle tarım alanında kolaylaştırıcı teknolojilerin oluşturulması hususunda öncülük edileceği, e-tarım (Tarım 4.0) uygulamalarında çiftçilere yön verecek, çiftçilerin bu teknolojiyi anlaması ve yoğun bir şekilde kullanması için çalışmaların yapılacağı, bu çerçevede, uydu teknolojisi ve robot teknolojisinin tarım sektörüne kazandırmak için çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildi.


 
KGTÜ, ÇEVRE DOSTU BİYOLOJİK MÜCADELE TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sağlık bakanlığı ile yürüttüğü proje ile sivrisinek ve ev sineği (karasinek) ile mücadelede kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele yürütmeye başladı. Gereksiz ilaçlamaların yanında etkisiz ilaçlamanın önüne de geçen bu uygulama için Konya pilot bölge seçildi. Bütün Türkiye’ye uzanan bu ulusal projenin, uygulama Üniversitesi işlevselliğinin de göstergesi olduğu vurgulandı.