GAZETECİLER ÜRETİCİNİN DOSTUDUR

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Konuk mesajında “zor ancak son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır” dedi.

 

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Gazetelerin sansür memurlarına verilmeden basıldığı 24 Temmuz 1908’in yıldönümünün 1946 yılından beri Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Recep Konuk, “24 Temmuzlar vesilesiyle gazeteciler ve hür basının varlığının demokrasimiz ve toplum hayatımız açısından vazgeçilmezliğini güçlü şekilde zikrederken her 24 Temmuzda, hem basınımızın hem de gazetecilerimizin çalışma koşulları ve sorumluluklarını yerine getirirken içinde bulundukları şartlar kadar gelecekte daha güçlü bir medya daha hür gazeteciler ve mesuliyet sahibi, sorumlu yayıncılık konusunda hassas, toplum yararını, ülke bekasını önceleyen, en önemlisi de sansasyon yerine vicdanı sorumluluğunu temel referans kabul eden bir basın için atabileceğimiz adımlar konusunda da konuşmamız, konuşabilmemiz ve toplumun her kesim ve görüşünü, basınımızın her renk ve tonunu ilkeli, dürüst ve hür gazetecilik idealine katkı vermek için buluşturacak ortak bir mutabakat zemini oluşturabilmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.
 
GAZETECİ İÇİNDE BULUNDUĞU TOPLUMA KARŞI SORUMLUDUR
Ülkemiz basın tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış  gazetecilerle dolu olduğunu ve adları tek tek zikredilemeyecek kadar çok sayıda gazetecinin, fikir, görüş, yorum ve haberleri ile ülkemize, milletimize, devletimize büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Başkan Konuk, mesajında şunları söyledi;
“Gazetecilik sosyal hayatın olmazsa olmazıdır, gazeteler ve diğer medya kuruluşları demokrasinin, millet hayatının vazgeçilmezidir. Demokrasilerin seviyesini belirleyen hür basındır. Ancak unutulmamalıdır ki, hür basın zemini toplumun temel değerlerini erozyona uğratacak, millet birliğini bozacak ve kardeşi kardeşe düşman edecek, vatana bölücülük zehrini bulaştıracak zehirli tohumları filizlendirecek bir zemin değildir ve hiç kimse veya grup da gazetecilik ve hür basın kisvesi altında basın hürriyetini istismar etmemelidir.  Gazeteci içinde bulunduğu topluma karşı sorumludur. Bağımsızlığın, özgürlüğün, demokrasinin, milli iradenin, üretimin, teknolojinin, sanatın, bilimin, ilmin, eğitimin, sporun, milletin, toplumun en önemlisi de haberin ve vicdanın yanındadır,  bu çerçeve de taraftır.
Unutmamak gerekir ki, medyayı kirli emellerine alet edenler, gazeteci kostümüne bürünüp bölücülükten terör propagandasına, ülkemizle hesabı olanların taşeronluğundan bazı servislerin tetikçiliğine kadar ülke ve millet aleyhine vazife üstlenip gazeteci kimliği ile gerçek kimliklerini gizleyenler öncelikle zorluklar içerisinde, yaşam mücadelesi ile mesleğini icra etmeye çalışan onurlu, şerefli gazetecilerimize haksızlık etmektedirler. Bu uğurda can veren nice değerli gazetecilerimize haksızlık etmektedirler.
Doğru haberi ve vicdanı esas alan basın, demokratik toplumların en önemli güvencesidir.
Görevini bu anlayışla, fedakârlıkla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Zor ancak son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır.
Demokrasi ve sosyal hayatın gazeteciler olmadan sağlıklı işlemeyeceği muhakkaktır. Çünkü yönetenler ile yönetilenler, birey ile toplum, dün ile bugün, bugün ile gelecek arasındaki tüm yolların kavşak noktasında gazeteciler vardır.”  
 
GAZETECİLER DEMOKRASİNİN MİLLİ İRADENİN TEMİNATIDIR
Gazetecilerin bağımsızlığımızın bir teminatı olduğunu ifade eden Başkan Konuk, şunları söyledi;
“Değerli gazetecilerimizin, özellikle yoklukla imtihana rağmen, gazeteci kimlikleri ile ayakta durma kararlılığından asla taviz vermeyen Anadolu’daki gazetecilerimizin; kalemlerine ve mesleki haslet ve özelliklerine kıskançlıkla sahip çıkan ve asla gazeteci kimliklerinden taviz vermeyen meslek büyüklerinden devraldıkları mirasa sahip çıktıklarını, aynı kararlılığı ve hasleti, zorluklarla ve yoklukla mücadele geleneğini amme hizmeti motivasyonuyla devam ettirdiklerini görmekten ve bilmekten mutluluk duyuyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki, vicdanı ve kalemi hür gazetecilerin varlığı, demokrasimiz, millet iradesi ve ülkemizin bağımsızlığı için bir teminattır, sigortadır.”
 
GAZETECİLER ÜRETİCİNİN DOSTUDUR
Başkan Konuk, “Medya, bir ülkenin kalkınmasında, üretimin arttırılmasında, toplumun doğruya ve güzele yönlendirilmesi, iyiliklerin ve güzelliklerin yaygınlaştırılmasında, yeni nesillerin ülkesine, milletine bağlı mesleki, milli ve ahlaki değerleri ile donanımlı yetişmelerinde büyük roller üstlenebilecek güce sahiptir” diyerek, açıklamasını şu şekilde tamamladı;
“Doğru bilgi akışıyla beslenmiş, bilgi ve habere sağlıklı erişebilen nesillerin milletimizin kaderine de doğru istikamet tayin edebileceği, içinden geçtiğimiz tarihi süreçte teyit edilmiştir. Milletimizin, ülkemize milletimize karşı yapılan yanlışa dur demesinde, diyebilmesinde en büyük paylardan biri demokrasi aşığı gazetecilerimizin dik ve tavizsiz duruşudur.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, gazetecilerimize meslek hayatlarında ve tüm basın organlarımıza yayın hayatlarında başarılar, diliyorum” dedi.