ANADOLU BİRLİK HOLDİNG, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’TE DE EN ÖNDE

ABH İŞTİRAKLERİNDEN KONYA ŞEKER, TÜM ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ SIFIR ATIK PROSESLERİYLE, HEM ORTAMDAN KARBON UZAKLAŞTIRILMASINA KATKI YAPIP, EKOLOJİK DENGEYİ SAĞLAMAKTA, HEM DE TÜM ÜRETİM SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLKE EDİNEREK ENERJİ, KARBON VE SU AYAK İZLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI OLUŞTURMAKTADIR.

Anadolu Birlik Holding bünyesindeki ABH Akademi, kurumsal sürdürülebilirlik kavramına katkılar sağlayan çok önemli bir eğitim planlamasıyla, çalışanlarının kurum içi farkındalık düzeyini artırıyor.  ABH Akademi (Anadolu Birlik Holding Akademi) , ofis elemanlarına ve işe yeni başlayan personellere yönelik eğitim faaliyetlerinin yanında, son yıllarda kurumların önem verdiği Karbon ayak izi ve Su ayak izi eğitim programlarını ilk etapta Üretim, Kalite ve Bakım personellerine uygulamaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de gıda sektöründe 3 fabrikasıyla birlikte, TSE tarafından sürdürülebilir güvenli üretim belgesini alan ilk ve tek kurum olan Anadolu Birlik Holding iştiraki Konya Şeker'in, personel eğitimlerini Karbon ayak izi ve Su ayak izi eğitimleriyle perçinlemesi, İklim Değişikliği politikalarına duyarlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.
Enerji uzmanı, Karbon ve Su ayak izi danışmanı Mustafa Demirol tarafından verilen Karbon ve Su ayak izi eğitimlerine Konya Şeker iştiraklerinden Seydibey Fabrikası, Biyoetanol üretim tesisi, Çumra Şeker, Panagro Et ve Süt Fabrikası, Şeker üretim bölümlerinden 1.gruba dahil toplam 152 kişi katıldı.


Uzman Mustafa Demirol, "Kurumsal Karbon ayak izinin hesaplanması, bir kuruluşun sebep olduğu sera gazı emisyonlarının yaşam döngüsüne etkisinin belirlenmesini ve etkin proseslerle azaltılmasını hedeflemektedir. Yaşam döngüsü yaklaşımı bireysel olarak ta hesaplanabildiği gibi, bir şirkette, kuruluşta, kullanılan ürün ve hizmetlerin sağlanması aşamasından, üretilen ürünlerin kullanımı sonrasında ortaya çıkan atıkların yönetilmesine kadar geçen tüm süreci kapsar. Konya Şeker'in, fabrika ve tesislerinde mevcut prosesleriyle bu alanda kayda değer adımları yıllar önce attığını görmekteyiz. Tesis içinde, bir ürünün çıktısını, diğer bir ürünün girdisi olarak prosesleyen bu kurum, tesis dışında da öncülüğünü doğada karbon uzaklaştırılmasına büyük katkı yapan diktiği milyonlarca ağaç ile de taçlandırmıştır" dedi.

Anadolu Birlik Holding Akademi'den eğitimlerle ilgili yapılan açıklamada ise şu görüşlere yer verildi.
“Avrupa Birliği, yeşil mutabakat ve Paris İklim Anlaşması süreçlerinin endüstri ve ticari faaliyetlere etkisi, yönetimi, risk ve fırsatlarının etkin yönetilmesi Anadolu Birlik Holding olarak ana temel stratejimizden biridir.
Bu bağlamda sürdürülebilirlik çalışmalarında, yatırımlar, hammadde, üretim ve ürünlerin tüketilmesi süreçleri de dahil olmak üzere tüm süreçlerde yaşam döngüsü perspektifi ele alınmakta, değerlendirilmekte ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya ve sektörümüze liderlik etmeye devam etmekteyiz.


Bu gaye ve inançla, ISO 14064 Sera Gazı Karbon ayak izi, ISO 14046 su ayak izi ve ISO 50001 enerji ayak izi eğitimlerinin kuruluşumuz bünyesindeki şirketlere verilmesi ile kaynak verimliliği, israftan kaçınma amaçlanarak, Konya Ovası kaynaklarının azami düzeyde dikkatle, verimli kullanılmasına yönelik bilinç farkındalığının, tüm ABH personeline kazandırılması hedeflenmektedir.

ABH olarak Konya havzası başta olmak üzere bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası pazara entegre olmuş sektörün öncü kuruluşu olarak konuya yönelik stratejik düzeyde yaklaşım geliştirilmektedir. Bu stratejinin gereği olarak öncelikle tüm personelin konuya yönelik gelişimi sağlanarak, standart gerekliliklerine göre uygulamaların aşamalı olarak geliştirilmesi, hem tedarikçilerimiz hem de müşterilerimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

ABH olarak bizler sadece doğrudan faaliyetlerimizde iyileşmeyi değil dolaylı faaliyetlerimizde de sürdürülebilirliği sağlama strateji ile hareket ediyor ve stratejik eylem planları oluşturuyoruz”