"30 AĞUSTOS ZAFERİYLE BİZ FİZİKİ VE ZİHNİ GERİ ÇEKİLME SÜRECİNE 98 YIL ÖNCE NOKTA KOYDUK"

BU ZAFERLE TÜRK MİLLETİ BİR İDDİA ORTAYA KOYMUŞ VE O İDDİASINA TARİHİ BİR İMTİHANDAN GEÇEREK SAHİP ÇIKMIŞTIR

“Bugün de geçen zamana rağmen o iddia ve irade ile o kudret ve kabiliyet milletimizin genlerinde mevcuttur. Kudret ve kabiliyetlerini tarihin imtihan meydanlarında başarıyla vermiş tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun gereklerini lâyıkıyla yapmış bir milletin evlâtları olarak, o ruh halinin ve düşünce iklimin mirasçılarıyız ve her tarihi imtihanı başarıyla verecek, her tarihi randevumuza zamanında ulaşacak kabiliyet ve kudrete sahibiz. Ülke çiftçisi olarak biz şunu biliyor, şuna inanıyoruz; biz fiziki ve zihni geri çekilme sürecine 98 yıl önce nokta koyduk. 98 yıldır her sahada kendine biçilen rol yerine kendi rolünü kendisi belirleme kararlılığında olan bir milletiz. Bugün Ege’de, Akdeniz’de, Suriye’de, Mavi Vatan’da olmanın Anadolu kapılarının muhafazası olduğunun idrakindeyiz. Milletimizin karakter ve iddiasının taşıyıcı kolonu üreticiler olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve tarlada da, ahırda da, ağılda da, sanayide de kimsenin karşısında ne psikolojik zeminde ne de pazarlarda geri adım atmama kararlılığındayız. Herkesle rekabet edebileceğimizi, herkesten daha kalitelisini ve daha iyisini üretebileceğimizi ispatlamış olmanın özgüveniyle bugün adımlarımızı dünya pazarlarında daha güçlü daha hızlı ve mutlaka ileriye doğru atıyoruz. Kimseden çekinmeden ve kimse ile rekabette geri adım atmadan milletimize refah yolculuğunda mevzi kazandırabilmek, istiklal ve istikbalimizi iktisadi başarılarla tahkim edebilmek için samimi bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretimiz de ilham kaynağımız milletimizin tarihin akışına yön veren sayısız imtihanda sergilediği irade, kararlılık, kudret ve kabiliyettir” diyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden, 30 Ağustos 1922 yılında ise zaferle neticelenen Büyük Taarruzun 98 yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
 
30 AĞUSTOS’A GİDEN TARİH DİLİMİNDE DE YOKLUKLAR, ZORLUKLAR BİRİKMİŞTİ

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.
”Milletlerin hayatında tarihin akışını değiştiren nesiller ve o nesillerin kahramanlıklarıyla tarihe mührünü vurduğu günler vardır. 30 Ağustos milletimiz için tarihin akışının değiştiği özel bir gün, o nesil de tarihin akışını değiştiren kahramanlar neslidir” diyerek mesajına başlayan Genel Başkan Konuk, “30 Ağustos 1922, milletimizin yine bir Ağustos ayında açılan ve yurt edindiği Anadolu kapılarını 851 yıl sonra hiç açılmamak üzere düşmanlarına, işgalcilere, Anadolu’da gözü olanlara kapattığı tarihtir. Vatan söz konusu olduğunda Alparslan’dan Atatürk’e, nesillerden nesile uzanan bir karakterin tarihe vurulan mührüdür 26 ve 30 Ağustos tarihleri, aralarında 8,5 asırlık bir zaman dilimi olsa da. Tıpkı bugün olduğu gibi, vatan söz konusu olduğunda her nesil atalarından emanet aldığı mesuliyetine sahip çıkar, aynı iradeyi sergiler, aynı kararlılığı gösterir. İmkânsızlıklar, yokluklar, zorluklar o irade ve kararlılık karşısında güneşi görmüş kar gibi erir, gider. Tıpkı 30 Ağustos 1922’deki gibi.
30 Ağustos’a giden tarih diliminde de yokluklar, zorluklar birikmişti. Ancak milletimizin eksilmeyen tek sermayesi hür yaşama iradesi ve vatan sevgisi ve vatanı her ne pahasına olursa olsun savunma kararlılığı idi. Yemen’de, Galiçya’da, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de onlarca cephede şimdi birçoğumuzun adını dahi unuttuğu topraklarda, milyonlarca evladını şahadete uğurlayan, zenginlikleri yağmalanan, son sığınak noktası Anadolu’ya ve istiklaline göz dikilen yorgun bir milletin, imkânsızlıklara rağmen yeniden istiklal ve hür yaşama iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği ve bu iradenin istiklalimize göz dikenlere savaş meydanında galip geldiği tarihtir 30 Ağustos.
Anadolu’da tüten son ocağa, alınan son nefese kadar, istiklal elde edilinceye ve hürriyet kazanılıncaya kadar mücadele azminin tezahürü ve Türk milletinin vatanına ve hürriyetine göz dikenlerle mücadele kararlılığının sergilendiği en anlamlı günlerdir, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta Başkumandanlık Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla, zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz günleri. 30 Ağustos zafere inanç ve o inancın muzaffer olduğu gündür” dedi.
 
“BU İDDİA, EBEDİYEN HÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMA KARARLILIĞIDIR”

Açıklamasını “30 Ağustos milletimiz ve Anadolu için yazılan senaryoların çöpe atıldığı ve millet olarak kudret, kabiliyet ve birlik imtihanını başarıyla verdiğimiz son tarihtir” şeklinde sürdüren Başkan Konuk, şunları ifade etti: “Bugün o tarihi olayın yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos’ta millet olarak biz hür yaşama irademize sahip çıktık. 30 Ağustos’ta biz millet olarak nesebine ve meşrebine, köküne ve kökenine bakılmaksızın milyonlar olarak düşman çizmesi karşısında yekvücut olabilme kabiliyetimizi ispatladık. 30 Ağustos’ta millet olarak biz kendi geleceğimize sahip çıkma kudretini gösterdik. 30 Ağustos’ta millet olarak biz Anadolu’yu acı, kavga ve kaosun merkezi yapmaya çalışanlara inat, kardeşliğin, zenginliğin ve şefkatin coğrafyası yaptık. Bu zaferle Türk milleti bir iddia ortaya koymuş ve o iddiasına tarihi bir imtihandan geçerek sahip çıkmıştır. Bu iddia, ebediyen hür ve bağımsız yaşama kararlılığıdır. Bu iddia Anadolu ve Trakya’da yaşayan tüm millet evlatlarının ortak gelecek hayali ve birlikte yaşama iradesini asla terk etmeyecekleri iddiasıdır.
Bugün de geçen zamana rağmen o iddia ve irade ile o kudret ve kabiliyet milletimizin genlerinde mevcuttur. Kudret ve kabiliyetlerini tarihin imtihan meydanlarında başarıyla vermiş tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun gereklerini lâyıkıyla yapmış bir milletin evlâtları olarak, o ruh halinin ve düşünce iklimin mirasçılarıyız ve her tarihi imtihanı başarıyla verecek, her tarihi randevumuza zamanında ulaşacak kabiliyet ve kudrete sahibiz.
Ülke çiftçisi olarak biz şunu biliyor, şuna inanıyoruz; biz fiziki ve zihni geri çekilme sürecine 98 yıl önce nokta koyduk. 98 yıldır her sahada kendine biçilen rol yerine kendi rolünü kendisi belirleme kararlılığında olan bir milletiz. Bugün Ege’de, Akdeniz’de, Suriye’de, Mavi Vatan’da olmanın Anadolu kapılarının muhafazası olduğunun idrakindeyiz. Milletimizin karakter ve iddiasının taşıyıcı kolonu üreticiler olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve tarlada da, ahırda da, ağılda da, sanayide de kimsenin karşısında ne psikolojik zeminde ne de pazarlarda geri adım atmama kararlılığındayız. Herkesle rekabet edebileceğimizi, herkesten daha kalitelisini ve daha iyisini üretebileceğimizi ispatlamış olmanın özgüveniyle bugün adımlarımızı dünya pazarlarında daha güçlü daha hızlı ve mutlaka ileriye doğru atıyoruz. Kimseden çekinmeden ve kimse ile rekabette geri adım atmadan milletimize refah yolculuğunda mevzi kazandırabilmek, istiklal ve istikbalimizi iktisadi başarılarla tahkim edebilmek için samimi bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretimiz de ilham kaynağımız milletimizin tarihin akışına yön veren sayısız imtihanda sergilediği irade, kararlılık, kudret ve kabiliyettir. 30 Ağustos zaferini kutladığımız bugünde, bize bu zaferi armağan eden Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tarihten geleceğe bir ulu ırmak gibi akıp gelen milletimize bu yolculuğunda hürriyet ve istiklalini armağan eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hürriyet ve istiklalin kazanılma şartlarının asla unutulmaması dileğiyle Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.