"30 AĞUSTOS, MİLLETİMİZ İÇİN YAZILAN SENARYOLARIN ÇÖPE ATILDIĞI GÜNDÜR"“30 Ağustos, milletimiz ve Anadolu için yazılan senaryoların çöpe atıldığı ve millet olarak kudret, kabiliyet ve birlik imtihanından başarıyla çıktığımız gündür. O başarı, Anayurdumuza namahrem elini değdirmeyeceğimizi dosta düşmana kabul ettirdiğimiz, yorgun ve imkânları sınırlı bir milletin tırmıkla mitralyözü, kağnı ile kamyonu yendiği bir zaferdir” diyen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Recep Konuk, “Türk çiftçisi olarak biz, 97 yıl önce düşman çizmesine çiğnetmediğimiz toprakları, şimdi de yabancı menşeli ürünlere ezdirmemekte, sofralardaki, raflardaki, pazar tezgâhlarındaki ve fabrika üretim bantlarındaki yerimizi korumakta kararlıyız” dedi.
 
MİLLETİMİZ, 30 AĞUSTOS’TA KUDRET VE KABİLİYET İMTİHANINDAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, ”memleketimizde bulunan düşmanları silah gücüyle çıkarmadıkça, gösterebileceğimiz milli varlık ve kudretimizi fiilen ispat etmedikçe, millet olarak kendimize değer verilmesini ve saygı gösterilmesini beklemek boşunadır. Kudret ve kabiliyetten yoksun olanlara değer verilmez. İnsanlık ve adaletin gereklerinin yerine getirilmesini, bütün bu vasıflara sahip olduğunu gösterenler isteyebilir.” Ağustos’un 26’sında başlayan büyük taarruzun ve o zamana kadar verilen mücadelenin milletimiz için manasını Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle özetliyor. 30 Ağustos’ta Başkumandanlık meydan muharebesiyle zaferle taçlanan bu kudret ve kabiliyet imtihanından bütün unsurlarıyla ve yekvücut olarak milletimiz zaferle çıkmıştır. O zafer ki, milletimizi 220 yılı aşan, sürekli toprak ve insan kaybettiğimiz geri çekilme zilletinden kurtaran, tekrar başımızı kaldırıp dünyaya meydan okuduğumuzu ilan ettiğimiz, Anayurdumuza namahrem elini değdirmeyeceğimizi dosta düşmana kabul ettirdiğimiz zaferdir. O zafer ki, yorgun ve imkânları sınırlı bir milletin tırmıkla mitralyözü, kağnı ile kamyonu yendiği bir zaferdir. O zafer ki, elinde tarlalarından başka sermayesi olmayan bir milletin, işgalcilerini kovduğu kağnıları, tırmıkları, yabaları, çapaları kapıp kahir ekseriyetiyle toprağa sarılıp ürettikleriyle sermaye biriktirmesini, Cumhuriyetimizin yollarını, köprülerini, okullarını, fabrikalarını, hastanelerini inşa etmesini, evlatlarına nitelik katarak beşeri sermayesini de oluşturmasını sağlayan, siyasi istiklali ekonomik istiklal ile taçlandıran bir zaferdir” şeklinde konuştu.
 
TÜRK ÇİFTÇİSİ OLARAK BİZ TOPRAKLARIMIZI EZDİRMEMEKTE KARARLIYIZ

30 Ağustos zaferinin üzerinden 97 yıl geçtiğini, milletler için kudret ve kabiliyet imtihanlarının verildiği sahaların yanına yenilerinin de eklendiğini belirten Başkan Konuk. “milletlerin ve ülkelerin bugünün dünyasında sadece askeri tehditlere önlem alması yetmiyor. Kudret ve kabiliyet imtihanları artık siyasi alanda da kültürel alanda da ekonomik cephede de verilmek zorunda. Dün askerler ile yapılanlar bugünün dünyasında para ile yabancı menşeli ürünler ile yapılabiliyor. Dünün dünyasında sokaklar, dağlar, bayırlar hedefti, bugünün dünyasında raflar, tezgâhlar, vezneler, üretim bantları, evler, mutfaklar, sofralar da hedeftir. 97 yıl önce dedeleri tırmıkla, yabayla, çapayla, kağnıyla önce askeri zafer kazanmış, sonra da bu ülkenin ekonomik istiklalini kazanması için ürettikleriyle ekonomimize ilk can suyunu vermiş ataların tarladan kopmamış torunları, evlatları olarak biz bugünün dünyasında açılan yeni cephelerin farkındayız. O nedenle Türk çiftçisi olarak biz 97 yıl önce düşman çizmesine çiğnetmediğimiz toprakları, şimdi de yabancı menşeli ürünlere ezdirmemekte, sofralardaki, raflardaki, pazar tezgâhlarındaki, fabrika üretim bantlarındaki yerimizi korumakta kararlıyız. Çünkü biz şunu biliyoruz oralardaki her kayıp istiklalimizden kayıptır. Oralardaki her kayıp 97 yıl önce kazandığımız zaferle kazandıklarımızdan kayıptır. Oralardaki her kayıp 97 yıl önce o zafer için mücadele verenlerin, fedakârlıklara katlananların bıraktığı mirasa sahip çıkamamaktır” dedi.
 
30 AĞUSTOS’TA MİLLET OLARAK BİZ HÜR YAŞAMA İRADEMİZE SAHİP ÇIKTIK

30 Ağustos’un; milletimiz ve Anadolu için yazılan senaryoların çöpe atıldığı ve millet olarak kudret, kabiliyet ve birlik imtihanından başarıyla çıktığımız gün olduğunu vurgulayan Başkan Konuk, mesajını şu sözlerle noktaladı;
“bugün o tarihi duruşun ve zaferin yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün de milletimiz için hangi cephede kim ne hesap yapar, kim ne senaryo hazırlarsa hazırlasın, o hesapları ve senaryoları boşa çıkaracak, tarihin çöp sepetine atacak kudret ve kabiliyet milletimizin genlerinde mevcuttur. 30 Ağustos’ta millet olarak biz hür yaşama irademize sahip çıktık. 30 Ağustos’ta biz millet olarak nesebine ve meşrebine, köküne ve kökenine bakılmaksızın milyonlar olarak düşman çizmesi karşısında yekvücut olabilme kabiliyetimizi ispatladık. 30 Ağustos’ta millet olarak biz kendi geleceğimize sahip çıkma kudretini gösterdik. 30 Ağustos’ta millet olarak biz Anadolu’yu acı, kavga ve kaosun coğrafyası yapmaya çalışanlara inat, kardeşliğin, zenginliğin ve şefkatin coğrafyası yaptık. Bu zaferle Türk milleti bir iddia ortaya koymuş ve o iddiasına tarihi bir imtihandan geçerek sahip çıkmıştır. Bu iddia, ebediyen hür ve bağımsız yaşama kararlılığıdır. Bu iddia Anadolu ve Trakya’da yaşayan tüm millet evlatlarının ortak gelecek hayali ve birlikte yaşama iradesini asla terk etmeyecekleri iddiasıdır.
Kudret ve kabiliyetlerini tarihin imtihan meydanlarında başarıyla vermiş tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun gereklerini lâyıkıyla yapmış bir milletin evlâtları olarak, o ruh halinin ve düşünce iklimin mirasçılarıyız ve her tarihi imtihanı başarıyla verecek kabiliyet ve kudrete sahibiz. Tek beklentimiz, kudret ve kabiliyetlerimizi kimsenin sınamaya kalkmamasıdır. İmtihanı tarihi meydanlarda verilmiş ve hala sahip çıktığımız müşterek irademize herkesin saygı göstermesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, bize bu zaferi armağan eden Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tarihten geleceğe bir coşkun ırmak gibi akıp gelen milletimize bu yolculuğunda hürriyet ve istiklalini armağan eden aziz şehitlerimiz ile 97 yıl önce verdiğimiz tarihi imtihanı bu topraklarda yeniden veren ve tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyerek şehadet makamına ulaşan demokrasi şehitlerimizi, vatan için toprağa düşen şehit asker ve polislerimizi ve kirli saldırılarla kaybettiğimiz vatan evlatlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Hürriyet ve istiklalin kazanılma şartlarını, o gün ortaya konan kudret, kabiliyet ve ortak iradeyi asla unutmadığımızı, unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı ve o irade ile o kudret ve kabiliyetin nesilden nesile aktarılacak en kıymetli mirasımız olduğunu belirterek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.” dedi.