Recep Konuk; 23 Nisan Mazi İle İstikbali Buluşturan, Akılla Duyguyu Birleştiren, Geçmişle Gelecek Arasında Bir Köprüdür.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 96’ıncı yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “23 Nisan egemenliktir ve egemenliğe sahip çıkmaktır. 23 Nisan istikbaldir, bugün için çalışırken gelecek nesillerin istikbalini bugünkünden daha çok düşünmektir” dedi.

Konuk açıklamasında, “23 Nisan çocuk masumiyeti, çocuk coşkusu ve çocukların neşe ve heyecanından ilhamını almış ve onların 7’sinde yaşadıkları duyguyu 77’sinde de yaşamalarını sağlayacak bir gelecek inşası için azmetmektir” diyerek şunları söyledi;

“23 Nisan bir ve bütün yaşama iradesinin Ankara’da Birinci Meclis’te vücut bulduğu tarihtir. 23 Nisan hür ve bağımsız yaşama kararlılığının Anadolu ile Trakya’nın dört bir yanının ortak kararı olduğunun ilan edildiği gündür. 23 Nisan vatan topraklarının tamamında egemenliğin bila kayd-ü şart millet asliyetine tevdi edildiği gündür. 23 Nisan istiklalin ve istikbalin Meclisinin ilk toplantısını yaptığı gündür.

23 Nisan 1920’de toplanan terkibiyle milletin hissiyat ve asliyetine sahip Birinci Meclis, bu vasfıyla millet adına istiklal mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur. Ve O Meclisin istiklale ve istikbale kapılarını açtığı 23 Nisan topyekûn bir milletin, varlığını sürdürme kararlılığının tescil ve ilan edildiği gün olmuştur. O meclisi oluşturan millet kompozisyonunu ve O Meclisin üstlendiği ve menzile ulaştırmaya muvaffak olduğu ağır yükü hatırlamak ve hatırlatmak, unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir, hepimizin mesuliyetindedir. O Meclisin ruhunu diri tutmak, O Meclisin heyecanını canlı tutmak tarihimizden devraldığımız en kıymetli miras, geleceğe karşı ise en büyük borcumuzdur.”
 
O MECLİS, DUYGUNUN VE AKLIN MECLİSİ OLMUŞTUR

“23 Nisan 1920’de toplanan O Meclis bize bir birinden güç alındığında ve bir birine omuz verildiğinde her zorluğun aşılabileceğini öğretmiştir” diyen Recep Konuk, mesajını şöyle sürdürdü;

“ O Meclis bir ve bütün, hür ve bağımsız yaşamanın milletimizin karakteri olduğunu ispatlamıştır. Ve O Meclis bu topraklarda yaşayanlara ve yaşayacaklara birliğimize, bağımsızlığımıza ve ağır bedeller ödeyerek inşa ettiği milli egemenliğimize vatan topraklarının bütününde sahip çıkma mesuliyetini emanet etmiştir.

O Meclis hem duygunun hem aklın meclisi olmuştur. Duygunun Meclisidir çünkü istiklal ve egemenlik uğruna şehit olan evlatlarının, evlatlarına kendi kuruluşunu ithaf eden meclis O Meclistir. O Meclis aklın meclisidir, çünkü O meclis millet istikbalinin teminatını çocuklarda görmüş ve çocukların masumiyetinden, çocukların art niyetsiz sevgisinden, çocuk dostluğundan, çocukların dürüstlüğünden, çocukların sevinci de hüznü de paylaşmadaki cömertliğinden fikri ilhamını alan bir devletin temellerini atmıştır. Egemenlik coşkusu ile çocuk bayramını buluşturan milletimiz, Ona evrensel bir anlam da yükleyerek dostluk ve barış ikliminin tüm dünyaya çocuk masumiyeti ve dürüstlüğü ile yayılmasını da arzulamıştır. Nitekim dün olduğu gibi bugün de çevremizde yaşanan insanlık dramlarında gönül kapımızı sürekli açık tutan da bu toprakların medet kapısı olarak görülmesine vesile olan da o fikri ilham üzerine inşa ettiğimiz duygusal yönü maddi yönüne baskın olan devlet yaklaşımıdır.

Dünyanın en masum duyguları çocuklarınkilerdir. Onlar sevinçlerinde de, mutluluklarında da, heyecanlarında da coşkulu, samimi, dürüst ve paylaşımcıdırlar. Bir çocuğun bir başka çocuğu veya çocukları sevmesi, kardeş eli uzatması için aynı dili konuşması aynı din, ırk veya meşrepten olması, zengin ya da yoksul aynı ekonomik sınıftan olması gerekmez. Çocuk bir tek şeye bakar uzatılan elin tutulmasına.  Dünyada sadece çocuklara ait o samimi heyecan, coşkun mutluluk ve sevinç her sene kendilerine armağan edilmiş bayram vesilesiyle bizim topraklarımızda bizim çocuklarımızca ve bizim çocuklarımızın uzattığı el vesilesiyle bir başka yaşanır 23 Nisan’larda.

Bizim çocuklarımızın tüm dünyadaki kardeşlerinden bir farkı vardır. Onlar kendi geleceklerini de teminat altına alan egemenlik ruhunun asli mirasçılarıdırlar. Onlar adlarına bayram armağan eden bir milletin evlatlarıdır. Ve onlar, adlarına armağan edilen bayramı paylaşmayı bilen, ev sahipliği yaparak tüm dünya çocuklarına çocuk masumiyeti ile barış ve kardeşlik havasını teneffüs ettirebilen ve geleceği bu temelde inşa edebilecek öncü nesillerdir.

Onların bu farkı ve farklılığı gelecekte ne kadar ve nasıl yaşayıp kendilerinden sonraki nesillere ne şekilde devredecekleri ise bugün bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımızla şekillenecektir. Yani gelecek nesillerin mesuliyeti bugün bizim üzerimizdedir. Ve bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız o emanetin ne kadarını asli sahiplerine teslim edeceğimizi belirleyecektir.”


 
REFAHI VE ZENGİNLİĞİ HERKESE ULAŞTIRMAK BİZİM BORCUMUZDUR

Konuk, “Biz, Birinci Meclise Anadolu’nun dört bir köşesinden koşup gelenlerin emanetini taşıdığımızın ve onların o meclise geliş amaçlarının idrakindeyiz ve onların inşa ettiği değerler manzumesinin şaşmaz takipçileriyiz” diyerek, mesajını şu sözlerle bitirdi;

“Biz yaşı, mezhebi, meşrebi, kökü, kökeni her ne olursa olsun, köylüsüyle kentlisiyle, zenginiyle yoksuluyla, kuzeyiyle güneyiyle, doğusuyla batısıyla bu topraklardaki herkesi bu devletin eşit hisseye sahip çocukları yapmanın gayretindeyiz. Bu toprakların çocukları olarak bu toprakların tamamında huzur iklimini egemen kılmak, refahı ve zenginliği her tarafa ve herkese ulaştırmak bizim hem tarihi mesuliyetimizdir hem de geleceğe borcumuzdur. Bu mesuliyeti ifa eder, geleceğe karşı borcumuzu öderken ilham kaynağımız, milletimizin zekâsı ve geniş ufkudur. Yani çocuk masumiyeti ile inşa edilmiş bir vatan ve herkese kardeşçe uzatılan eldir.

Bu inançla; istiklal ve ulusal egemenlik mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, birinci meclisten başlayarak egemenliğimizin sembolü meclis çatısı altında milletimize hizmet vermiş ve ebediyete intikal etmiş tüm mebuslarımız ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan 96 yıl önce hayır dualarıyla açılan ve Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, çocuklarımızın, coşkun sevinç, mutluluk ve heyecanını ilelebet yaşanması ve yaşatılması dileğiyle paylaşıyorum.”