Torku Isıl İşlem Görmüş Sucuklar
Açık Kangal
Ürün Yazısı

Torku Isıl İşlem Görmüş Açık Kangal Sucuk (Acısız)